אני ישן בחדר עם עוד אסיר שתמיד מגביר את העוצמה של הטלוויזיה, ואני תמיד אומר לו להנמיך. המאבק הזה חוזר על עצמו כל יום. בשבוע האחרון, כבר פחות שמעתי את הקול של הטלוויזיה, ולא חשתי צורך לבקש ממנו להנמיך