בזמן המדיטציה אני רואה את התמונה יותר ברורה, ומבין את מה שאני מרגיש בצורה נכונה וברורה.
אני בן אדם שסבל המון בחיים שלו מהאנשים הכי קרובים אליו. כשהייתי ילד לא היה לי האומץ להגיב להם. כשהתבגרתי, ברגע שאני עם אנשים מסוימים ומרגיש שרוצים לפגוע בי, אני מתפרץ ורואה אותם בדמותם של האנשים שפגעו בי, בלי לחשוב אם הם הבעיה שלי באמת.
היום כשהקצין התורן נכנס באמצע המדיטציה ועשה הרבה רעש, זה עצבן אותי. פעם הייתי מגיב מיד, פועל, מבטא את העצבים שלי. היום נשארתי לשבת ואחרי חצי דקה הוא יצא ואני חזרתי לשקט שלי. עכשיו, ברגע הזה אין עצבנות, זה נגמר מזמן.
אני ממש אוהב את הקבוצה הזאת. היא עוזרת לי להיות שלו, סבלני, רגוע, לבדוק דברים