המדיטציה היא חלק בלתי נפרד מהתהליך הטיפולי שעוברים האסירים, היא מאפשרת חיבור לאני הפנימי, תרגול הקשבה פנימית והקשבה לאחרים. אנחנו רואות שאסירים שלוקחים באופן רציני את תרגול המדיטציה ומתחברים לתכנים המועברים בסדנאות מראים איזשהו שינוי התנהגותי, הקשבה לעצמי ולאחר.

חשוב שיהיו קבוצות מדיטציה, זה מקום שבו האסיר יכול להתחבר לאני שבתוכו, למצוא פיסה של שקט בתוך כל סדר היום העמוס והלא רגוע.

במחלקות הגמילה זה עובד טוב מאוד כבר כמה שנים