המדיטציה היא חלק בלתי נפרד מהתהליך הטיפולי שעוברים האסירים, היא מאפשרת חיבור לאני הפנימי, תרגול הקשבה פנימית והקשבה לאחרים. אנחנו רואות שאסירים שלוקחים באופן רציני את תרגול המדיטציה ומתחברים לתכנים המועברים בסדנאות מראים איזשהו שינוי התנהגותי, יותר מקשיבים לעצמם ולאחרים