פרוייקטים מיוחדים

 • ספר מדיטציה לאסירים
  בקרוב יצא לאור ספר מדיטציה לאסירים עם הנחיות שישמשו עוגן לתרגול.
 • קבוצות מדיטציה לאסירים משוחררים בקהילה
 • פרויקט "השקט שבפנים – כל הכלא מתרגל"
  פרויקט של תרגול אינטנסיבי בכלא שבו רוב האסירים והסוהרים מתרגלים מדיטציה.
 • אסירים מנחי מדיטציה בכלא
  תוכנית הכשרת אסירים להנחיית מדיטציה בתקופת מאסרם בכלא

פעילויות שוטפות

 • 21 קבוצות פועלות ב- 16 בתי כלא:
  דקל – קבוצה
  אלה – קבוצה
  מעשיהו – 2 קבוצות
  ניצן – קבוצה
  כרמל – 2 קבוצות
  קישון – קבוצה
  אבו כביר – קבוצה
  צלמון – קבוצה
  אופק – קבוצה
  רימונים – 2 קבוצות
  הדרים – קבוצה
  השרון – קבוצה
  דמון – קבוצה
  אשקלון – קבוצה
  חרמון – 3 קבוצות
  ירושלים – בית מעצר
 • הכשרת מתנדבים – תוכנית הכשרת מתנדבים להתנדבות בבתי הכלא.
 • השתלמויות למתנדבים
 • רדיו שירות בתי הכלא – פינה יומית של מדיטציה
  בקרוב תתחיל פינה יומית של מדיטציה בתחנת הרדיו של שירות בתי הסוהר. תחנה שמופעלת על ידי אסירים בתחנת רדיו פוקס – כלא איילון.

פרויקטים שלנו בעבר

 • קבוצות מדיטציה לסוהרים בקורס קצינים בבית הספר לסוהרים.
 • קבוצות מדיטציה לסגל.
 • קבוצות מדיטציה לאסירים ואסירות משוחררות בהוסטלים של רשות שיקום האסיר בחיפה, ירושלים ותל אביב.