עמותת השקט שבפנים
מיכל ורשבסקי מנהלת העמותה.
מייל: michalwa@gmail.com